Has giňişleýin

Biziň ýolbaşçymyz

lider-01
lider-02

Welaýat partiýasynyň sekretary, etrap häkimi Peng Kaixian Iris kärhanalaryny ýolbaşçylar bilen tanyşdyrdy, Söwda bölüminiň müdiri Wan Şuiping eksport önümlerine üns bilen syn edýär.

lider-03
lider-04
lider-05

Welaýat partiýa komitetiniň gurama bölümi, welaýat söwda bölümi, Nançang şäheriniň dört topary we etrap partiýa komitetiniň we etrap häkimliginiň ýolbaşçylary bu işi derňemek we ugrukdyrmak üçin kompaniýa baryp gördüler.

Müşderilerimiz / hyzmatdaşlarymyz

img (1)
img (2)
img (3)

Durmuş üpjünçiligi

Durmuş-01
Durmuş-02
Durmuş-03

Meşhur teleýaýlym şahsyýeti we altyn araçy Hu Jianyun önüm sergisine we laboratoriýa baryp gördi

Durmuş-04
Durmuş-05
Durmuş-06

Jiangxi Iris Chemical Co., Ltd. "undredüz obalara kömek edýän ýüz kärhana" garyp maşgalalara kömek bermek üçin haýyr-sahawat berdi.Jiangxi Iris Chemical Co., Ltd. "Söýgi kömegi" we "Iş öwreniş maksatnamasy" arkaly garyp okuwçylara peýda getirdi.