Zawod

Gaýtadan işlemek ussahanasy (hammam toplumy)

zawod-01

Enjamlar: Howa kompressory

Funksiýa: Enjamlara howany çişiriň

zawod-02

Enjam: Wakuum gomogenizator

Funksiýa: materialy garyşdyrmak

Dolduryş ussahanasy (hammam toplumy)

zawod-03

Enjamlar: PH metr

Funksiýa: Kislotany barlamak

zawod-04

Enjam: inkubator

Funksiýa: Bakteriýalary ösdürip ýetişdiriň, önümleri barlaň

zawod-05

Enjamlar: Awtoklaw

Funksiýa: Dezinfeksiýa we sterilizasiýa

zawod-06

Enjamlar: gaplaýyş enjamy

Funksiýa: thehli proseduralary gutarandan soň, kostýum duş jeli, beden losyony we ş.m. bilen doldurylar, işçilerimiz gapagy şu ýere sokýarlar.

Vanna bomba ussahanasy

zawod-07
zawod-08
zawod-09

Enjamlar: metal detektor

Funksiýa: Önümlerde metal bar ýa-da ýokdugyny barlaň.

Enjamlar: Gidruliki galyplaýyş enjamy

Funksiýa: Vanna bomba ýasamak.

Ine, Dehumidifikasiýa otagymyz bilen gelýär, iň soňky amal şu ​​ýerde ediler.

Ammar

Ammar (1)
Ammar (2)
Ammar (3)
Ammar (4)

1. Çig materiallar ammary

2. Tamamlanan önüm ammary

Çig mal ammary Biz materiallarymyzy şu ýerde saklaýarys.

Öwsele we ulag