Habarlar

 • Angliýanyň Birmingem halkara sergisi

  Angliýada geçirilen Birmingem halkara sergisi 1956-njy ýylda esaslandyryldy we ýylda iki gezek bahar we güýz aýlarynda geçirilýär. Serginiň sergileri dünýäniň çar künjeginde ýerleşýär we bu senetçilik we sarp ediş harytlary üçin iň oňat hünär sergileridir. dünýä.Iň uly sergi ...
  Koprak oka
 • Gonkong Aziýa-Pacificuwaş umman gözellik ýarmarkasy

  “Cosmoprof Asia” Aziýa-Pacificuwaş umman sebitindäki iň uly we täsirli gözellik we saç kesmek sergisidir.Dünýä belli gözellik salonynyň marka sergileriniň toplumy bolan “Cosmoprof” -yň sergilerinden biridir;uzak taryhy bolan dünýädäki ilkinji gözellik markalarynyň sergisi ...
  Koprak oka
 • 133-nji güýz kanton ýarmarkasy

  Kanton ýarmarkasy diýlip hem atlandyrylýan Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy; 1957-nji ýylyň ýazynda döredilen Kanton ýarmarkasy her ýazda we güýzde Guanç Guangzhououda geçirilýär.Kanton ýarmarkasy Söwda ministrligi we Guangdong welaýatynyň halk hökümeti tarapyndan hemaýatkärlik edilýär we Hytaý Fo tarapyndan ýer eýeçiliginde ...
  Koprak oka