Derini bejermek üçin gyzgyn satylýan Ro Christmasdestwo sowgady hammam lýuks kokos SPA sowgat sebedi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Sowgat hammam toplumy
Goşuň 1 * 400ML köpürjikli hammam
1 * 400ML duş jeli
1 * 100ML el losyony
Funksiýa Arassalamak, nemlendirmek, täzelemek
Ys kokos we şetdaly custom Düzülip bilner)
Iberiş porty Ningbo & Şanhaý
Ibermek Deňiz bilen / Howa bilen / Ekspress arkaly
Töleg usullary T / T; L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Hyzmat OEM & ODM hususy bellik hyzmaty
Mysal üçin sitata Mysal mugt beriň
Gaplamak Reňk gutusy / sumka / sebet ... (ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 18.5 * 8.5 * 22.3CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 12 guty / Master Carton 39.5 * 29 * 25CM

Önüm sergisi

Dürli çüýşe (özleşdirmegi goldaň)

önüm-img-01
önüm-img-02
önüm-img-03
önüm-img-04
önüm-img-05
önüm-img-08

Şuňa meňzeş önüm

Kokos we şetdaly seriýasy (7)
Kokos we şetdaly seriýasy (8)
Kokos we şetdaly seriýasy (9)
Kokos we şetdaly seriýasy (2)
Kokos we şetdaly seriýasy (3)
img-1
img-2
img-3
img-4

Ulanmak üçin bellik edildi

Sensitive Derisi duýgur bolanlar üçin ulanmazdan ozal bilegiň içindäki duýgurlyk synagyny geçirmegiňizi haýyş edýäris;

Hum Çyglylygyň öňüni almak, ýagtylykdan uzak durmak, göni gün şöhlesinden gaça durmak üçin sowadyjy we gurak ýerde saklaň.

Use Eger ulanylanda deriniň gyjyndyrylmagy ýüze çyksa, haýal etmän ulanmagy bes ediň;

12 12 ýaşa çenli çagalar üçin maslahat berilmeýän iýmit, iýmitlenmeýän, çagalaryň elinden almaň, gözüňize girýän bolsa, derrew köp suw bilen ýuwuň.

ABŞ hakda

1.OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2. Mugt nusga berler
Adatça, nusgalary eltip bermek üçin töleg töläniňizde, size mugt nusgalar berýäris. Theöne nusgalara täze galyp gerek, galyndy tölegini alarsyňyz we sargyt bereniňizden soň töleg size gaýdyp geler.

3. Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz
Zawodymyza geleniňizde, sizi alyp, myhmanhana bron etmegiňize kömek ederis.Scerli gözel ýerlere baryp görmek isleseňiz, kärdeşimiz size ýoldaş bolar.

4. Soňraky hyzmat
(1) Önümçilikde we gowşurylandan soň, wagtynda yzarlarys we harytlaryň ýagdaýyny size habar bereris.
(2) Harytlar gelende, haýsydyr bir dizaýn we hil meselesini tapsaňyz ýa-da nusgalardan tapawutly bolsaňyz, meseläni taparys we siziň bilen çözeris.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: “Paypal”, “Western Union” ýa-da “Bank Advance Wire Transfer” we “Akkreditiw” kabul edýäris.

2-nji sorag: Nusga bahasy näçe?
A2: Töleg tassyklanandan soň 2-3 iş gününiň dowamynda nusga almak.Köpçülikleýin sargyt - tölegden soň 7-10 iş güni (hakyky ýagdaýa baglylykda) tassyklanýar.

3-nji sorag: Harytlary bize nädip ibermeli?
A3: DHL, TNT, FedEx we ş.m .;Deputatlaryň sargytlary üçin, adatça howa ýa-da deňiz arkaly.

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A4: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: