Zeýtun OEM Vanil atyry Täze ýyl SPA hammam SPA sowgat toplum sebetleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Zeýtun hammamy
Goşuň 1 * 100g hammam duzy
1 * 180ML duş jeli
1 * 20ML el losyony
Funksiýa Arassalamak, nemlendirmek, täzelemek
Ys Zeýtun (Düzülip bilner)
Iberiş porty Ningbo & Şanhaý
Ibermek Deňiz bilen / Howa bilen / Ekspress arkaly
Töleg usullary T / T; L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Hyzmat OEM & ODM hususy bellik hyzmaty
Mysal üçin sitata Mysal mugt beriň
Gaplamak Reňk gutusy /basket/bathtub...( ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 22.5 * 6 * 20.7CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 6 guty / Master karton 47.5 * 21 * 23CM
img-1
Zeýtun seriýasy (9)
Zeýtun seriýasy (10)
Zeýtun seriýasy (11)
Zeýtun seriýasy (12)
Zeýtun seriýasy (13)
Zeýtun seriýasy (14)
img-1
img-2
img-3
img-4
img-6
img-7

ABŞ hakda

1.OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2 Ylmy barlag we mümkinçilikler
- Professional gözleg we dizaýn topary
- Üýtgeşik we aýratyn formulalar - win win hyzmatdaşlygy üçin pikirleriňizi ajaýyp önümlere öwürmek

3 Gaty hil gözegçiligi
- Professional hil gözegçilik topary
- Şahadatnama: ISO22716, GMPC, Sedex 4P, MSDS bar

4Bedeniň dumanlary, beden losyony, ýalpyldawuk duman, duş jeli, sowgat toplumy ýaly şahsy ideg kosmetikalarynda ökde.we ş.m. , özleşdirmek hoş geldiňiz. Şahsy ideg, sowgat toplumy we ş.m.Dizaýnlaryňyza görä ýasap bileris.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: T / T tölegi bilen (30% goýum, B / L nusgasyna garşy galyndy)

2-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
A2: Biz professional öndüriji, 2014-nji ýyldan bäri beden ideg önümlerine, hammam sowgat toplumlaryna, hammam duzuna / gazlandyryjy, duş jeli, ect.

3-nji sorag: Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?
A3: Bir stocka nusgasy üçin derrew iberip bileris, täze nusgalar üçin bolsa 7 gün töweregi wagt gerek

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A5: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.

5-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
A5: Hil birinji orunda durýar!Müşderimize gowy hilli önümler bermek biziň esasy wezipämizdir.hil gözegçiligini başyndan ahyryna çenli saklaýarys:
(1).Çig mal gaplamazdan ozal barlanmalydyr;Himiki maddalar üçin MSDS barlamak üçin elýeterlidir.
(2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;
(3).Hil gözegçiligi topary her prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir.Içerki barlag hasabaty barlamak üçin elýeterli.

6-njy sorag: Näme üçin bizi saýlamaly?
A6: Professional we tejribeli R&D topary, ygtybarly we berk hil gözegçilik ulgamy.Önümlerimizi ibermezden ozal barlaýarys, hemme zadyň gowydygyna göz ýetirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: