Lawant sowgat seriýasy Syýahat şahsy deri ideg wannasy sowgat tomus dynç alyşy üçin guty duş jeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Lawanda hammam toplumy
Goşuň 1 * 115ml şampun

1 * 115ml El kremi

Funksiýa Arassalamak, nemlendirmek, täzelemek
Ys Lawant (Düzülip bilner)
Iberiş porty Ningbo & Şanhaý
Ibermek Deňiz bilen / Howa bilen / Ekspress arkaly
Töleg usullary T / T; L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Hyzmat OEM & ODM hususy bellik hyzmaty
Mysal üçin sitata Mysal mugt beriň
Gaplamak Reňk gutusy /basket/bathtub...( ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 14.5 * 4.2 * 28.1CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 12 guty / Master karton 31 * 27.5 * 30.5CM
img-1
Lawant seriýasy (4)
Lawant seriýasy (5)
Lawant seriýasy (10)
Lawant seriýasy (11)
Lawant seriýasy (12)
Lawant seriýasy (13)
img-1
img-2
img-3
img-4

ABŞ hakda

1.OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2 Ylmy barlag we mümkinçilikler
- Professional gözleg we dizaýn topary
- Üýtgeşik we aýratyn formulalar
- win win hyzmatdaşlygy üçin pikirleriňizi ajaýyp önümlere öwürmek

3 Gaty hil gözegçiligi
- Professional hil gözegçilik topary
- Şahadatnama: ISO22716, GMPC, Sedex 4P, MSDS bar

4. Soňraky hyzmat
(1) Önümçilikde we gowşurylandan soň, wagtynda yzarlarys we harytlaryň ýagdaýyny size habar bereris.
(2) Harytlar gelende, haýsydyr bir dizaýn we hil meselesini tapsaňyz ýa-da nusgalardan tapawutly bolsaňyz, meseläni taparys we siziň bilen çözeris.

5Bar bolan müşderilerimiz önümlerimiziň ýokary hilli ülňülerine, bäsdeşlik nyrhlaryna, çalt önümçilige we howpsuzlyga ýokary baha berýärler.Mundan başga-da, ýokary derejeli müşderi hyzmatymyz üçin hasaplanýar.Zawodymyza baryp görmegiňizi we siziň bilen hem uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Nädip nusgalary alyp bileris?
A1 Nusga tölegi gaty köp bolmasa, size nusgalary mugt hödürlemekden hoşal, ýöne kurýeriň bahasyny tölemeli bolarsyňyz.(1) Nusgalary ýygnamak üçin Fedex, UPS, DHL-de hyzmat edip bilersiňiz;ýa-da ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.OR Kurýeriň bahasyny sim edip bilersiňiz, kurýeriň bahasy öňünden tölener.

2-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
A2: Biz professional öndüriji, 2014-nji ýyldan bäri beden ideg önümlerine, hammam sowgat toplumlaryna, hammam duzuna / gazlandyryjy, duş jeli, ect.

3-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A3: T / T tölegi bilen (30% goýum, B / L nusgasyna garşy galyndy)

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A4: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.

5-nji sorag: MOQ näme?
Vanna sowgat toplumlary üçin A5: 3000 sany kompýuter, ýörite konteýner ýa-da esbaplar ýok bolsa.

6-njy sorag: Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?
A6: Hawa, ISO22716, GMPC, Sedex 4P şahadatnamasyny aldyk, bizden has köp şahadatnama gerek bolsa bize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

7-nji sorag: Biziň üçin gaplama dizaýnyny edip bilersiňizmi?
A7: Pikirleriňiz we talaplaryňyz bilen bize ýüz tutup bilersiňiz, biz size gaplamagy dizaýn edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: