Gülgüne çigildem Eneler gününe derini ideg etmek, FDA bolan aýallar üçin beden losyon köpükli hammam

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt Suwa düşmek sowgady
Goşuň 1 * 100ML beden losyony
1 * 100ML beden ýuwmak
1 * 105ML beden duman
Funksiýa Arassalamak, nemlendirmek, täzelemek
Ys Karnasiýa (Düzeltmek üçin goldaw)
Iberiş porty Ningbo & Şanhaý
Ibermek Deňiz bilen / Howa bilen / Ekspress arkaly
Eltip beriş wagtlary Tassyklanylandan 45 gün soň
Töleg usullary T / T; L / C.
Hyzmat OEM ODM hususy bellik hyzmaty
Mysal üçin sitata Mugt nusga beriň
Gaplamak Reňk gutusy / plastik sebet / hammam (Düzeltmek üçin goldaw)
Önümiň ululygy 16 * 5 * 15CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 12 guty / Master Carton 35.5 * 34.5 * 17.5CM

Önüm sergisi

Dürli çüýşe (özleşdirmegi goldaň)

önüm-img-01
önüm-img-02
önüm-img-03
önüm-img-05
önüm-img-04
önüm-img-08

Şuňa meňzeş önüm

Eneler güni (Karnasiýa) seriýasy (4)
Eneler güni (Karnasiýa) seriýasy (2)
Eneler güni (Karnasiýa) seriýasy (9)
Eneler güni (Karnasiýa) seriýasy (6)
Eneler güni (Karnasiýa) seriýasy (7)
img-1
img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-6
img-7

ABŞ hakda

1.OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2. Mugt nusga berler
Adatça, nusgalary eltip bermek üçin töleg töläniňizde, size mugt nusgalar berýäris. Theöne nusgalara täze galyp gerek, galyndy tölegini alarsyňyz we sargyt bereniňizden soň töleg size gaýdyp geler.

3. Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz
Zawodymyza geleniňizde, sizi alyp, myhmanhana bron etmegiňize kömek ederis.Scerli gözel ýerlere baryp görmek isleseňiz, kärdeşimiz size ýoldaş bolar.

4. Soňraky hyzmat
(1) Önümçilikde we gowşurylandan soň, wagtynda yzarlarys we harytlaryň ýagdaýyny size habar bereris.
(2) Harytlar gelende, haýsydyr bir dizaýn we hil meselesini tapsaňyz ýa-da nusgalardan tapawutly bolsaňyz, meseläni taparys we siziň bilen çözeris.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: “Paypal”, “Western Union” ýa-da “Bank Advance Wire Transfer” we “Akkreditiw” kabul edýäris.

2-nji sorag: Nusga bahasy näçe?
A2: Töleg tassyklanandan soň 2-3 iş gününiň dowamynda nusga almak.Köpçülikleýin sargyt - tölegden soň 7-10 iş güni (hakyky ýagdaýa baglylykda) tassyklanýar.

3-nji sorag: Harytlary bize nädip ibermeli?
A3: DHL, TNT, FedEx we ş.m .;Deputatlaryň sargytlary üçin, adatça howa ýa-da deňiz arkaly.

4-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A4: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: