Haýwan sowgat toplumy Haýwan şampuny Haýwan oýnawaç rezin arassalaýjy öý haýwanlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt PET FOAM ŞAMPOO
Goşuň 1 * NATUROL-SPULUNG, 2 * FOAM SHAMPOO, 3 * TOY BALL, 1 * DOG BONE TOY
Ys Tebigy ekstraktlar (customörite yslary goldaň)
Eltip bermek porty Ningbo & Şanhaý
Ibermek Deňiz bilen / Howa bilen / Ekspress arkaly
Töleg usullary T / T;L / C.
Eltip bermegiň wagty Tassyklanylandan 45 gün soň
Hyzmat OEM ODM hususy bellik hyzmaty
Mysal üçin sitata Mugt nusga beriň
Gaplamak Reňk gutusy / sumka / sebet ... (ýöriteleşdirilen gaplama)
Önümiň ululygy 38 * 8 * 28CM (L * W * H)
Ussat karton ululygy 6 guty / Master karton 40 * 50 * 30CM
img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-6
img-7
img-8
img-9
img-10
img-11
img-12

ABŞ hakda

1) OEM & ODM hoş geldiňiz
Öz markaňyzy ýa-da ousyňyzy ulanyp bilersiňiz. Markamyzy ulansaňyz, hünärmen dizaýn toparymyz çüýşe, şekil nyşany we karton ýaly gaplamalary we önümleri dizaýn etmäge kömek eder. Biziň gözleg toparymyz bazarlaryňyza görä täze formulany öwrener.

2) Ylmy barlag we mümkinçilikler
- Professional gözleg we dizaýn topary
- Üýtgeşik we aýratyn formulalar
- win win hyzmatdaşlygy üçin pikirleriňizi ajaýyp önümlere öwürmek

3) Hiliň berk gözegçiligi
- Professional hil gözegçilik topary
- Şahadatnama: ISO22716, GMPC, Sedex 4P, MSDS bar

4) Hyzmatlarymyz
Zerur synag we sertifikat isleýşiňiz ýaly alnyp bilner;
Talaplaryňyza we şikaýatlaryňyza ýokary hormat goýulýar.
Galypyňyzy zerurlygyňyza görä düzüň.
Islegleriňize görä köp sanly material üpjün edip bilýäris. Şeýle hem, FSC kagyzy PCR çüýşesi, PCR Tube Paper Tube, Kagyz doldurma sumkasy we ş.m. ýaly daşky gurşaw bilen baglanyşykly materiallary goldaýarys.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
A1: T / T tölegi bilen (30% goýum, B / L nusgasyna garşy galyndy)

2-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
A2: Biz professional öndüriji, 2014-nji ýyldan bäri beden ideg önümlerine, hammam sowgat toplumlaryna, hammam duzuna / gazlandyryjy, duş jeli, ect.

3-nji sorag: Esasy wagt näçe?
A3: Adatça 45 gün töweregi wagt gerek bolar

4-nji sorag: Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?
A4: Hawa, ISO22716, GMPC, Sedex 4P şahadatnamasyny aldyk, bizden has köp sertifikat gerek bolsa bize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

5-nji sorag: Logotipimizi önüme ýa-da bukja çap edip bilerismi?
A5: Awtorizasiýa nyşanyny önümlere we gaplamalara çap edip bileris.

6-njy sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
A6: Hil birinji orunda durýar!Müşderimize gowy hilli önümler bermek biziň esasy wezipämizdir.hil gözegçiligini başyndan ahyryna çenli saklaýarys:
1).Çig mal gaplamazdan ozal barlanmalydyr;Himiki maddalar üçin MSDS barlamak üçin elýeterlidir.
2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;
3).Hil gözegçiligi topary her prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir.Içerki barlag hasabaty barlamak üçin elýeterli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER